Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich lat – czym się charakteryzuje?

Inflacja wskazuje procent wzrostu cen towarów i usług na przestrzeni lat. Jej efektem jest spadek sił nabywczych pieniądza w Polsce, a charakterystykę poziomu inflacji w naszym kraju obrazuje poniższy tekst. Wskazano w nim na jakim poziomie kształtowała się ona w ostatnich latach. 

Inflacja w Polsce na przestrzeni lat – najważniejsze dane i raport 

W ciągu ostatniej dekady w Polsce poziom towarów i usług był względnie stabilny z dwoma okresami, kiedy obserwowano przekroczenie granicy 4 procent. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w 2008 r., a po raz drugi w 2011 r. – było to wówczas 4,2 procenta. Z kolei największy spadek inflacji przypadł na 2013 r., kiedy osiągnęła ona zaledwie 2,8% i spadła z poziomu 3,7% z roku poprzedzającego. 

Zgodnie z danymi jakie podał GUS największy wzrost za ceny towarów i usług miał miejsce w 2004 roku – wtedy to, w stosunku do poprzedzającego okresu – ceny wzrosły aż o 2,7 procenta. 

Inflacja w ostatnim roku – ceny szybują w górę 

Sporym zaskoczeniem dla ekonomistów była sytuacja jaka miała miejsce na początku i na koniec roku 2020. Dość odczuwalny dla konsumentów był wzrost w okresie września, kiedy to odczyt inflacji wyniósł o 3,2% więcej w stosunku do poprzedzającego roku. Jeszcze w sierpniu poziom inflacji wynosił 2,9 procenta. 

Mimo, że Polacy spodziewali się wzrostu cen w okresie powakacyjnym to tak wysoki skok zaskoczył wiele osób. W praktyce dało się to odczuć w portfelach i przekonaniu konsumentów, że wydają znacznie więcej na produkty codziennego użytku. Posiada to swoje uzasadnienie, ponieważ największy wzrost dotyczył żywności i energii, czyli dóbr używanych na co dzień, których wzrost cenowy jest silnie odczuwany przez każdego konsumenta. 

Obecnie inflacji w Polsce towarzyszy spowolnienie gospodarcze, które wynika również z panującej pandemii koronawirusa. Ekonomiści wskazują, jednak, że inflacja powinna utrzymywać się na dość znacznym poziomie, ponieważ rynki akcji rozwijają się wówczas dynamiczniej, a sami przedsiębiorcy podnoszą ceny by napędzać rozwój.