Zapomniałeś złożyć deklarację podatkową? Jak najszybciej skorzystaj z czynnego żalu

Do składania deklaracji podatkowych zobowiązane są zarówno osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorcy. Co powinien zrobić podatnik, który zapomniał o przekazaniu deklaracji do urzędu skarbowego?

Brak złożonej deklaracji nie musi oznaczać kary

Gdy deklaracja podatkowa nie zostanie złożona w terminie, w takim przypadku podatnik wcale nie musi narażać się na nieprzyjemne konsekwencje – karę grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Gdy przygotuje zaległą deklarację i wyrazi tzw. czynny żal, wówczas może naprawić swój błąd.

Instytucja takiej skruchy jest przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego i umożliwia uniknięcie kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. 

Przyczyną do wniesienia skruchy może być zapomniana:

– deklaracja podatkowa PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych)

– deklaracja podatkowa CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)

– deklaracja podatkowa PCC-3 (podatek od czynności cywilnoprawnych)

Kiedy skrucha okaże się skuteczna?

Aby złożenie skruchy w związku z przekroczeniem terminu dla deklaracji podatkowej okazało się skuteczne, należy zrobić to zanim organ dowie się o jej braku, czyli w praktyce jak najszybciej.

Przepisy przewidują także szereg wyłączeń, kiedy podatnik nie może skorzystać z tego prawa, na przykład wtedy, gdy kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, organizował grupę przestępczą, nakłaniał inne osoby do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

W jaki sposób można wyrazić skruchę?

Wyrażenie czynnego żalu powinno nastąpić w formie pisemnej jako dokument wniesiony do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W zawiadomieniu muszą znaleźć się informacje o adresacie – to naczelnik właściwego urzędu skarbowego, charakterze czynu, jego okolicznościach oraz osobach współpracujących. Także należy wskazać, czy czyn został naprawiony lub kiedy zostanie on naprawiony, co w praktyce oznacza wniesienie deklaracji i opłacenie podatku, gdy jest to konieczne.

Aktualnie istnieje także możliwość załatwienia sprawy przez internet za pomocą skrzynki e-PUAP, dlatego osobista wizyta w urzędzie skarbowym nie jest konieczna.