Podatnicy VAT – wady i zalety

Biała lista podatników Vat jest listą zawierającą wykaz podatników: https://kapitalni.org/pl/artykuly/biala-lista-podatnikow-vat,73,588. Jest ona prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Została utworzona w celu uszczelnienia systemu podatkowego od towarów i usług oraz zminimalizowaniu występowania nielegalnych praktyk umożliwiających nielegalne występowanie o zwrot podatku VAT.

Postać i funkcjonowanie wykazu

Spis podatników ma formę elektroniczną i łączy w sobie trzy niezależnie funkcjonujące od siebie wykazy podatników: zarejestrowanych do VAT,wykreślonych z rejestru VAT i przywróconych do rejestru VAT.

Lista daje też możliwość sprawdzenia podmiotu, z którym vatowiec ma zamiar podjąć współpracę. Wykaz dostępny dla podmiotów gospodarczych zawiera informacje dotyczące:

1.nazwy firmy lub imienia i nazwiska prowadzącego działalność gospodarczą,

adres siedziby firmy oraz adres korespondencyjny,

2.imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP lub numer PESEL,

3.podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia podmiotu zarejestrowania jako vatowca,

4.numery rachunków rozliczeniowych podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnymi potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej.

W związku z tym podatnicy VAT zobowiązani są do dokonywania wpłat na podany w wykazie numer rachunku bankowego. Dlatego też podatnik przed dokonaniem przelewu jest bezwzględnie zobligowany do sprawdzenia czy dany numer znajduje się na białej liście podatników.

Jeżeli podatnik dokona zapłaty na rachunek, który nie figuruje w wykazie, nie będzie mógł tej płatności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Celem takiego ograniczenia jest ukrócenie dokonywania przelewów na prywatne rachunki rozliczeniowo–oszczędnościowe vatowców. Wyłączenie z kosztów dotyczy przelewów o wartości powyżej 15 000 zł.

Czy warto być płatnikiem VAT?

Pomimo wielu wątpliwości i problemów związanych z wykazem warto przeanalizować opłacalność zgłoszenia firmy do VAT-u. W pierwszej kolejności należy rozważyć kwestie:

1.VAT-u jako dodatkowego podatku. Ponieważ nie będąc czynnym podatnikiem VAT, nie unikasz płacenia tego podatku. Pozbawiasz się jedynie możliwości odliczenia go od przychodu.

2.Bycie vatovcem niewątpliwie jest korzystne dla firm posiadających duże koszty. Decydującym aspektem jest fakt,iż przy dużych kosztach odliczasz dużo VAT-u. Wprawdzie wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia rejestru i składaniem dodatkowych deklaracji jednak korzyści finansowe są całkiem pokaźne. W przypadku niskich kosztów, odliczasz mniej VAT-u. Godnym uwagi jest jednak fakt, że każde odliczenie to Twoja korzyść. W rezultacie będąc płatnikiem VAT, zawsze zyskujesz w stosunku do sytuacji, gdybyś nim nie był.

3.Przy byciu vatowcem zwiększa się wprawdzie zakres biurokracji, z tytułu konieczności prowadzenia rejestru i składania dodatkowych deklaracji. W dzisiejszej dobie istnieją jednak pomocne rozwiązania takie jak programy do samodzielnego księgowania czy biura rachunkowe. Ponadto deklaracje można wysyłać przez internet bez konieczności kupowania znaczków pocztowych, czy stania w kolejce na poczcie. Podsumowując, profity finansowe z bycia płatnikiem VAT przemawiają na korzyść w stosunku do odrobiny wniesionego wysiłku.

Biała lista podatników VAT-krótkie podsumowanie

Reasumując, decydując się na pozostanie płatnikiem VAT należy się liczyć ze zwiększeniem zakresu biurokracji. Dorabiając własną działalnością do pensji warto faktycznie rozważyć, czy rejestrowanie się jako płatnik VAT przyniesie wystarczające korzyści. Również w przypadku rozliczeń z US w sposób uproszczony bycie vatowcem może przynosić wątpliwe korzyści. Jednak w każdej innej sytuacji VAT staje się szansą na obniżenie kosztów i uzyskanie dodatkowych oszczędności.