Umowa zlecenie – podstawowe informacje

Umowy cywilnoprawne są dość często stosowaną formą zatrudnienia. Mają swoje zalety i wady. Należy pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy zlecenia, nie chroni nas prawo pracy, a wszelkie regulacje zawiera Kodeks cywilny. Warto zastanowić się, czy takie warunki nam odpowiadają.

Komu może się to opłacać?

Dla zleceniodawcy to dużo korzystniejsze rozwiązanie niż zawarcie umowy o pracę. Koszty utrzymania takiego pracownika są zdecydowanie mniejsze. Zatrudniony też zyskuje, przede wszystkim wyższe wynagrodzenie netto. Niestety trudno mówić tutaj o czymś pewnym i stałym. Umowę można łatwo zawrzeć, ale i równie szybko rozwiązać. Nie jest to zatem dobre rozwiązanie jeżeli szuka się stabilnego zatrudnienia. Ktoś może jednak docenić elastyczność, jaką zapewnia taka umowa. Wybierają ją między innymi uczniowie i studenci do 26 roku życia, mogą bowiem pogodzić naukę z pracą, którą traktują często jako dorywcze zajęcie. Od niedawna są też zwolnieni z 17% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Urlop – owszem, ale bezpłatny

Niestety na podstawie takiego zatrudnienia nie mamy prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego. Przywilej dotyczy etatowców na umowie o pracę. Nie każdy jednak wie, że chociaż nie mamy gwarancji na wynagradzany odpoczynek, to możemy podjąć próbę negocjacji takowego warunku podczas zawierania umowy.

Składki

Zleceniodawca ma obowiązek odprowadzania składek emerytalnych oraz zdrowotnych. Dzięki temu możemy korzystać z podstawowej opieki medycznej (w tym także z pobytu w szpitalu). Niestety ubezpieczenie zdrowotne nie zabezpiecza sytuacji, kiedy choroba czy ciąża uniemożliwia wykonywanie pracy. Aby wówczas otrzymywać wynagrodzenie, należy wcześniej złożyć wniosek o dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. Pracodawca jest zobowiązany zarejestrować taką osobę w ZUS. Oczywiście trzeba pamiętać, że kwota ubezpieczenia będzie potrącana z wynagrodzenia.

Formalności

Jeżeli już zdecydujemy, że taka forma zatrudnienia nam odpowiada, dobrze jest sprawdzić, czy dokument przygotowany przez przyszłego pracodawcę zawiera wszystkie niezbędne informacje. Co prawda nie ma jednego właściwego wzoru, ani niezmiennej formy, jednak niektóre elementy muszą zostać w umowie ujęte. I tak w treści należy wskazać strony umowy, informacje o charakterze pracy, czasie, w jakim zlecenie będzie wykonywane oraz o wynagrodzeniu. Całość powinny zwieńczyć podpisy obu stron. Jeżeli zależy nam, aby na dokumencie znalazły się dodatkowe ustalenia, możemy oczywiście zaproponować konkretne zapisy.

Jak widać umowa zlecenie nie jest wolna od wad, dla wielu może jednak okazać się korzystna.