Koszty uzyskania przychodu

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu, to ustalenie, co można do nich zaliczyć, wcale nie jest takim łatwym zadaniem. I o ile w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, ich obliczenie nie przynosi żadnych problemów, to schody zaczynają się w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Koszty uzyskania przychodów w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę

Koszty uzyskania przychodów są potrącane z wynagrodzenia pracownika co miesiąc i są wartością stałą, zależą od miejsca zamieszkania pracownika. Jeśli pracownik czerpie przychody z pracy w jednym miejscu, a zakład pracy znajduje się w miejscowości jego zamieszkania, w tym przypadku z jego pensji miesięcznie potrącane jest 111,25/ 250 zł. W przypadku gdy miejsce pracy znajduje się w miejscowości poza adresem zamieszkania pracownika, wtedy koszty przychodu obliczane są na 139,06 zł miesięcznie./ lub też na podstawie kosztów przychodu w stosunku rocznym.

Warto dodać, że w przypadku pewnych źródeł dochodu koszty są ryczałtowe i wynoszą 20 lub 50%. Według stawki 20% rozliczane są przychody uzyskane z osobiście prowadzonej działalności artystycznej, literackiej, trenerskiej lub oświatowej oraz udział w konkursach ściśle związanych z tymi dziedzinami. Według stawki ryczałtowej 50% rozliczane są przychody pochodzące z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa wynalazczego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela. Według tej stawki rozlicza się także przychody z tytułu opłat licencyjnych oraz korzystania z praw autorskich.

Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej 

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej, to na początku warto by było określić, co można nazwać w tym terminem. Według najprostszej definicji koszty uzyskania przychodu są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub ich zachowania, ewentualnie zabezpieczenia. Przepisy ustaw podatkowych, co bardzo ciekawe, nie wymieniają wydatków, które są uznawane za koszty uzyskania przychodu. Można w nich za to znaleźć cały katalog wydatków, które nie mogą być wliczone w tą kategorię. I tak na przykład do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć wydatków na reprezentację, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wydatków na raty pożyczek i kredytów, odpisów amortyzacyjnych, jeśli przekraczają one 150 000 zł  w przypadku aut osobowych, grzywny i kar, utraconych zaliczek oraz odszkodowań.

Jak widać, wyszczególnienie kosztów uzyskania przychodu wcale nie jest takim łatwym zadaniem, warto więc czasem skorzystać z pomocy profesjonalisty, który dokładnie się na tym zna.