Progi podatkowe od a do z

Wszyscy podatnicy, którzy swój podatek dochodowy rozliczają na zasadach ogólnych, powinni jak najszybciej dokładnie zapoznać się z poszczególnymi wysokościami progów podatkowych. Bez znajomości owych progów bardzo trudno będzie optymalnie rozliczyć się z fiskusem.

O czym należy pamiętać?

Jak powszechnie wiadomo w ramach podstawowej skali podatkowej, możemy wyróżnić dwa progi podatkowe i to właśnie w dużej mierze od nich zależy wysokość podatku odprowadzanego do US. Przy pierwszym progu podatkowym zobligowani jesteśmy odprowadzić 18% podatku od dochodu. Osoby, które przekroczyły drugi próg podatkowy muszą zapłacić 32%. Warto wspomnieć także i o tym, że pierwszy prób dotyczy jedynie tych podatników, których dochód roczny nie jest wyższy niż 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje oczywiście drugi próg. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że 32% podatku należy zapłacić jedynie od części dochodu przewyższającej kwotę 85 528 zł.

Jak wygląda wspólne rozliczanie z małżonkiem?

Podatnik, który rozlicza się wspólnie ze swoim małżonkiem, po przekroczeniu drugiego progu podatkowego, w dalszym ciągu może odprowadzać jedynie 18% podatku. Zgodnie z przepisami podatkowymi, jeżeli dochód danego podatnika nie przekroczy ustalonej kwoty 85 528 zł, to może on korzystać z pierwszego progu podatkowego. Podatnik może korzystać z pierwszego progu nawet wtedy, gdy jego dochód przekroczy graniczną kwotę. Niezbędne jest oczywiście w tym wypadku nie tylko złożenie oświadczenia o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, ale również to, aby dochód małżonka mieścił się oczywiście w pierwszym progu podatkowym. Przy wspólnym rozliczeniu dochody małżonków automatycznie są sumowane i dzielone przez dwa. W ten prosty sposób ustala się skalę podatkową. Warto wspomnieć także i o tym, że przy rozliczaniu można skorzystać z wielu ulg podatkowych.

Podatek liniowy – kiedy warto z niego skorzystać?

Podatnicy, którzy zobowiązani są do odprowadzania 32% podatku dochodowego, mogą rozważyć przejście na własną działalność gospodarczą, a dokładniej mówiąc na wybranie stawki liniowej. Z takiego rozwiązania nie mogą skorzystać jedynie Ci pracownicy, którzy usługi świadczą wyłącznie dla podmiotu, z którym wcześniej podpisali umowę o pracę. Podatek liniowy jest stały i wynosi obecnie 19%, dlatego też warto poszukać nowych zleceń dla odrębnych podmiotów, dzięki czemu będzie można sporo zaoszczędzić. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy podatkowego, który podpowie z jakiego rozwiązania warto skorzystać, aby jak najmniej płacić do Urzędu Skarbowego.