Co zrobić, gdy znajdziesz się w krajowym rejestrze długów?

Nazwa ta budzi obawy wielu podmiotów gospodarczych, którym wywiązywanie się z pewnych zobowiązań finansowych, nie poszło tak, jak się tego spodziewali. Czym jest krajowy rejestr dłużników i co zrobić, gdy się w nim znajdziesz? A znajdziesz się w nim na pewno, kiedy napotkasz na problemy ze spłacaniem należnych rat!

KRD – a co to takiego?

Krajowy rejestr dłużników to baza danych, która skupia informacje o osobach prywatnych i podmiotach gospodarczych, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Celem rejestru jest nie tylko gromadzenie i przechowywanie danych, ale także ich udostępnianie, co ma stanowić możliwość oszacowania wiarygodności, rzetelności i wypłacalności potencjalnych kontrahentów.

Do rejestru trafisz na pewno!

Głównym zadaniem KRD, jak sama nazwa wskazuje, jest oczywiście gromadzenie informacji dotyczących nierzetelnych podmiotów, które napotkały na pewne problemy i zaprzestały spłacania należności finansowych. Jeżeli zatem jesteś sklasyfikowany jako dłużnik, nad którym ciążą zobowiązania, z których się nie wywiązałeś, trafisz do rejestru, a informacje o twojej sytuacji będzie mógł przeczytać każdy potencjalny kontrahent. Na tym się jednak nie kończy. Do rejestru trafiają także podmioty, które spłacają raty zgodnie z planem. Jeżeli zatem tylko podjąłeś się jakiejś pożyczki lub kredytu, bez względu na wywiązywanie się z zobowiązań, możesz trafić do bazy danych. Żeby jednak twoja pozytywna historia znalazła się w KRD, musisz wystąpić z takim wnioskiem, wydając jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych informacji.

Co zrobić, kiedy trafisz do KRD?

Jeżeli zostałeś umieszczony w KRD mimo spłacania rat zgodnie z planem, nie musisz robić absolutnie nic. Sama obecność w rejestrze nie świadczy o czymś złym, przeciwnie. Jeżeli spłacasz raty w terminie, informacje o tobie mogą ci pomóc. Ewentualny kontrahent, który przed podpisaniem z tobą umowy, będzie chciał zweryfikować twoją wiarygodność, otrzyma potwierdzenie twojej wypłacalności i rzetelności. To na pewno pozytywnie wpłynie na możliwość współpracy. Zapewne jednak o tym wiesz, bo sam wyraziłeś chęć wpisania twojej historii do KRD. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy figurujesz w krajowym rejestrze dłużników jako podmiot niewywiązujący się z zobowiązań. Ruchów w takim przypadku masz niewiele. Żeby bowiem zostać wypisanym z bazy danych, musisz po prostu spłacić swoje zadłużenie. Kiedy uregulujesz należności, KRD będzie miało czternaście dni na zaktualizowanie informacji. Po tym czasie powinieneś zostać wykreślonym z rejestru.