Ubezpieczenie dobrowolne

W sytuacji, kiedy nie posiadamy tytułów do ubezpieczeń, a zależy nam na bezpłatnej opiece zdrowotnej możemy ubezpieczyć się dobrowolnie. Skąd mamy na to brać pieniądze? Popatrzmy.

Praca bez ubezpieczenia

Niektórzy z nas pracują na podstawie umów, które nie rodzą obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Różnego rodzaju specjaliści zarabiają często duże kwoty przy wykonywaniu np.  umów o dzieło. Umowy takie nie rodzą obowiązku ubezpieczenia.

Powstaje pytanie, po co w takim przypadku ubezpieczać się dobrowolnie. Odpowiedź brzmi: na wszelki wypadek.

Wizyty u lekarzy nie są może zbyt drogie dla kogoś, kto otrzymuje wysokie wynagrodzenie z tytułu wykonywania dzieła. Za to leczenie szpitalne to już poważniejsza sprawa. Nie mamy pewności co nas czeka, więc ubezpieczmy się dobrowolnie.

Dobrowolne ubezpieczenie – jak to zrobić?

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia możemy pobrać wzór wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem. Do wniosku dołączamy kopię dokumentu poświadczającego nasze ostatnie ubezpieczenie, np. świadectwo pracy lub inne druki poświadczające wyrejestrowanie z ostatniego tytułu do ubezpieczeń i ich wcześniejsze opłacanie (ZUS ZWUA, ZUS RMUA lub IMIR). Z tak przygotowanymi dokumentami musimy udać się do wojewódzkiego oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po sprawdzeniu dokumentów NFZ podpisze z nami umowę. Niestety warunkiem podpisania takiej umowy jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej, która zależy od długości okresu przerwy w opłacaniu składek.

To nie koniec formalności. Dodatkowo musimy zgłosić swoje ubezpieczenie do ZUS na druku ZUS ZZA, podając kod ubezpieczenia 24 10. Mamy na to 7 dni od podpisania umowy.

Ile zapłacimy za ubezpieczenie dobrowolne?

Od dnia podpisania umowy o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, co miesiąc będziemy musieli składać deklarację ZUS DRA, gdzie wykażemy wysokość obowiązujących nas składek. Oczywiście musimy też co miesiąc opłacać przelew składek do ZUS. Podstawą składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał i obowiązuje ona w następnym kwartale. Wysokość podstawy wymiaru jest ogłaszana co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Składka w III kwartale 2018 r. jest obliczana od kwoty 4812,84 zł i wynosi 433,16 zł.

Należy zaznaczyć, że miesięczna zwłoka w opłacaniu składek oraz uzyskanie tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych przerywa dobrowolne ubezpieczenie.