Jak obliczana jest zdolność kredytowa?

Statystycznie co drugi Polak obciążony jest zobowiązaniami kredytowymi. Po pożyczkę najczęściej decydują się osoby, które planują zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości. To duże kwoty, których bank nie pożycza od ręki. Wcześniej sprawdza się zdolność kredytową wnioskującego o przyznanie pożyczki.

Co to jest?

Zdolność kredytowa to nic innego, jak prawdopodobieństwo, że w czasie określonym zawartą umową klient odda całą pożyczoną na zakupy kwotę pieniędzy wraz z określonymi odsetkami. Kryteria, według których określa się, czy dana zdolność jest wystarczająca do przyznania kredytu wnioskującemu o niego klientowi ustala bank, który takiej pożyczki ma udzielić.

Warto pamiętać, że każda placówka ustala swoje kryteria. Odmowna decyzja uzyskana w jednym banku nie zamyka drogi do realizacji marzeń związanych z realizacją inwestycji. W takim przypadku warto pójść do innej placówki. W jej oczach klient może zostać uznany jako osoba wiarygodna, która będzie w stanie spłacić wszystkie raty kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonym na to terminie.

Co się liczy do zdolności kredytowej?

Każdy bank ustala swoje zasady i sposoby obliczania zdolności kredytowej klienta. Są jednak elementy, które każda placówka weźmie pod uwagę dokonując oceny osoby ubiegającej się o przyznanie pożyczki. Na tej liście znajdują się:

  • Wysokość dochodu – klient musi mieć pieniądze pokrycie wszystkich kosztów związanych z codziennym życiem, utrzymaniem rodziny, spłatę ustalonej raty i zapas na nieoczekiwane wydatki związane ze zdarzeniami losowymi.
  • Źródło dochodu i forma zatrudnienia – najlepiej, jeśli jest to zatrudnienie stałe, gwarantujące comiesięczny dochód utrzymany na co najmniej stałym poziomie. W przypadku umów o pracę zawieranych na czas określony kredyt może zostać przyznany, gdy czas na jego spłatę w całości nie będzie niż dłuższy, niż zawarty w umowie o pracę. Znacznie mniejsze szanse na pożyczkę mają osoby pracujące na umowę o dzieło lub zlecenie. Ich zdolność kredytowa jest przez banki wyceniana bardzo nisko.
  • Wiek osoby ubiegającej się o kredyt – kredytobiorca musi być na tyle młody, by zdążył spłacić zaciągniętą pożyczkę przed momentem pójścia na emeryturę.
  • Wkład własny – posiadane pieniądze znacznie ułatwią otrzymanie kredytu
  • Aktualne zobowiązania finansowe – kredytobiorca nie może być obciążony ratami kredytów zaciągniętych w innych bankach.
  • Koszty utrzymania – to m.in. opłaty związane z czynszem za mieszkanie oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem siebie i rodziny.
  • Wysokość kredytu i okres jego spłaty – bank nie pożyczy kwoty, której kredytobiorca nie będzie w stanie oddać w comiesięcznych ratach i ustalonym terminie.